Η μελέτη αναλύει τη συνεχή έγχυση ινσουλίνης, τη χρήση υπογλυκαιμικών από το στόμα σε T2D

Η μελέτη αναλύει τη συνεχή έγχυση ινσουλίνης, τη χρήση υπογλυκαιμικών από το στόμα σε T2D

Αξιολόγηση της χρήσης αλκοόλ μεταξύ ασθενών που λαμβάνουν συνταγογραφούμενα οπιοειδή

Αξιολόγηση της χρήσης αλκοόλ μεταξύ ασθενών που λαμβάνουν συνταγογραφούμενα οπιοειδή

Κυκλοφόρησε η έκθεση συναίνεσης για τα αυτοματοποιημένα συστήματα παροχής ινσουλίνης

Κυκλοφόρησε η έκθεση συναίνεσης για τα αυτοματοποιημένα συστήματα παροχής ινσουλίνης

Εμπόδια, ευκαιρίες για τους φαρμακοποιούς στη θεραπεία της διαταραχής χρήσης οπιοειδών

Εμπόδια, ευκαιρίες για τους φαρμακοποιούς στη θεραπεία της διαταραχής χρήσης οπιοειδών