Ο Strahan για την έναρξη της εναρκτήριας συνεδρίας

Ο Strahan για την έναρξη της εναρκτήριας συνεδρίας

Πρόγραμμα κλινικών συναντήσεων και έκθεσης ASHP Midyear 2022 με μια ματιά

Πρόγραμμα κλινικών συναντήσεων και έκθεσης ASHP Midyear 2022 με μια ματιά

Συγκέντρωση Προετοιμασία για επιστροφή ως αυτοπροσώπως συμβάν

Συγκέντρωση Προετοιμασία για επιστροφή ως αυτοπροσώπως συμβάν

Ενημέρωση των αναθεωρήσεων του κεφαλαίου μη αποστειρωμένων σύνθετων

Ενημέρωση των αναθεωρήσεων του κεφαλαίου μη αποστειρωμένων σύνθετων

Λεπτομερείς αλλαγές στο Κεφάλαιο του USP Sterile Compounding

Λεπτομερείς αλλαγές στο Κεφάλαιο του USP Sterile Compounding

Χρησιμοποιώντας σύνθετα ρομπότ για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας

Χρησιμοποιώντας σύνθετα ρομπότ για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας

Ξεπερνώντας Εμπόδια στην Παρεντερική Διατροφή

Ξεπερνώντας Εμπόδια στην Παρεντερική Διατροφή

Σχεδιασμός για άνευ ραφής αποστειρωμένες ανακαινίσεις

Σχεδιασμός για άνευ ραφής αποστειρωμένες ανακαινίσεις